Search
  • Jelena Sobolevska

Mafija...

Kā saka Wikipēdija, ar vārdu mafija mūsdienās apzīmē jebkāda veida kriminālu grupējumu, kam ir izveidojusies sava iekšēja sabiedrības struktūra un likumi.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

+371 20055455

©2018 by Mafia Games. Proudly created with Wix.com