Search
  • Jelena Sobolevska

Mafija...

Kā saka Wikipēdija, ar vārdu mafija mūsdienās apzīmē jebkāda veida kriminālu grupējumu, kam ir izveidojusies sava iekšēja sabiedrības struktūra un likumi.

34 views0 comments

Recent Posts

See All