Search
  • Jelena Sobolevska

Mafija...

Kā saka Wikipēdija, ar vārdu mafija mūsdienās apzīmē jebkāda veida kriminālu grupējumu, kam ir izveidojusies sava iekšēja sabiedrības struktūra un likumi.

34 views0 comments

+371 20055455

©2018 by Mafia Games. Proudly created with Wix.com